සෘජුකෝණාස්රාකාර ආහාර බහාලුම්

  • Eco Compostable Rectangle Food Container

    පරිසර හිතකාමී සෘජුකෝණාස්රාකාර ආහාර බහාලුමක්

    ස්කයිපර්ල් හි බඩ ඉරිඟු පිෂ්ඨය සහිත පියනක් සහිත ආහාර බහාලුම් මඟින් ආහාර ගැනීම සහ බෙදා හැරීමේ සේවා සඳහා කන්ටේනර් සෑදී ඇත. ඉරිඟු පිෂ්ඨයෙන් අස්වැන්න නෙළන ඉරිඟු වලින් සෑදු මෙම ආහාර බහාලුම් ග්ලූටන් රහිත, පරිසර හිතකාමී, මයික්‍රෝවේව්වේ සහ උඳුන් සඳහා ආරක්ෂිතයි. ඒවා ප්ලාස්ටික් හා ස්ටයිරෝෆෝම් බහාලුම් සඳහා කදිම ආදේශකයකි!