බහු කොටස් සහිත ආහාර බහාලුම්

  • Multi-Parts Cornstarch 3/4/5 Parts Food Container

    බහු කොටස් බඩ ඉරිඟු පිෂ්ඨය 3/4/5 කොටස් ආහාර බහාලුම

    ස්කයිපූර්ල් හි ඉරිඟු පිෂ්ඨය 3/4/5 කොටස් සහිත ආහාර කන්ටේනර් පියන සමඟ සකස් කර ආහාර බෙදා හැරීම සඳහා කන්ටේනර් සාදයි. අස්වැන්න නෙළන ඉරිඟු හෝ අපතේ යන ඉරිඟු වලින් ස්වාභාවික තන්තු වල කොම්පොස්ට් කළ හැකි ද්‍රව්‍ය වලින් සාදා ඇත. මෙම පෙට්ටි විෂ රහිත, ග්ලූටන් රහිත, පරිසර හිතකාමී සහ ඉටි ආවරණ නොමැත. ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අපි කොම්පෝස්ට් කළ හැකි පිටතට ගෙන යන බෑග් 100% ක් ද රැගෙන යන්නෙමු.