මස් සහ පළතුරු තැටි

  • ECO-friendly Disposable Meat And Fruit Tray

    පරිසර හිතකාමී ඉවත දැමිය හැකි මස් සහ පළතුරු තැටි

    ස්කයිපර්ල් හි ඉරිඟු පිෂ්ඨය ආහාර ද්‍රව්‍ය දිනපතා ආහාර සංරක්‍ෂණයට සුදුසු ය, එය නිවසේදී, සුපිරි වෙළඳසැල්, සිල්ලර බඩු ගබඩා ආදිය සඳහා යෙදිය හැකිය, අපේ ආහාර තැටි බඩ ඉරිඟු පිෂ්ඨයෙන් සාදා ඇත - යම් ආකාරයක කොම්පෝස්ට් කළ හැකි පුනර්ජනනීය ශාක සම්පතක්. කාර්මික තත්ත්වය. ප්ලාස්ටික් පිඟන් භාණ්ඩ සඳහා වඩා හොඳ ආදේශකයක් ලබා දීම.