අපි ගැන

  • about

අපි ගැන

  • පරිපාලක
  • අදහස් (ය)

ලෝන්ග් ජූන් යනු චීනය පදනම් කරගත් කර්මාන්ත ශාලා 8 ක් සහිත සමූහ සමාගමකි. අමුද්‍රව්‍යයේ සිට අවසාන නිෂ්පාදන දක්වා. දිරාපත් විය හැකි බෑග්, ඉරිඟු පිඟන් පිඟන් භාණ්ඩ සහ උක් පිඟන් භාණ්ඩ සඳහා සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලියක් අප සතුව ඇත. අපගේ නිෂ්පාදන චීනයේ 6000 දාම සාප්පුවක අලෙවි කෙරේ. අපි චීනයේ ආහාර සමාගම් 300 කට වැඩි ගණනකට සපයන්නෙමු.

අපේ පාරිභෝගිකයා

logo
මිල ලැයිස්තුව සඳහා විමසීම